Přeskočit na obsah

Stavební řízení

Jmenuji se Pavel Paluška a s mou ženou jsme se v roce 2012, v souladu s prohlášením vlastníka budovy, rozhodli ke změně služby s vytápěním. Začalo to vyřizováním stavebního povolení. Jednou z podmínek úřednice na SÚ byl souhlas ostatních vlastníků jednotek v domě. Souhlasy jsem až na pár vyjímek získal a dne 18.10.2012 nám bylo vydáno stavební povolení. Nic méně, než povolení nabylo právní moci, všichni vlastníci dne 5.11.2012 vzali odvoláním, svůj souhlas zpět. Na podané odvolání ze dne 5.11.2012 jsem dne 15.11.2012 stavebnímu úřadu odpověděl stanoviskem  v němž jsem dopodrobna odpověděl na argumenty uvedené v odvolání. Dne 15.3.2013 jsme obdrželi rozhodnutí krajského SÚ v Ústí nad Labem, které už vydané st. povolení zrušilo a vrátilo celou věc k novému projednání na SÚ v Mostě.

V této fázi vznikla patová situace, protože SVJ1 nehodlalo udělit souhlas za žádnou cenu. O tom jsem se na schůzi společenství dne 19.5.2013 ubezpečil požadavkem k předsedovi SVJ1. Požádal jsem ho o předběžný souhlas, s příslibem splnění všech podmínek. Hlavní podmínkou bylo přepracování projektu s odvodem spalin místo přes zeď, do komína. To ovšem stojí peníze, a já chtěl mít záruku, že přepracování projektu nebude zbytečné. Na to jsem od předsedy dostal odpověď, že i po splnění všech podmínek, nemusím dostat souhlasné stanovisko.

Od toho okamžiku nemělo smysl dále vyjednávat a snažit se řešit námitky společenství. Přistoupil jsem k náhradnímu řešení. Se stavebním úřadem jsem se dle ust. odst. 3, §108 stavebního zákona dohodl na náhradním řešení. Od plynového vytápění jsem musel ustoupit, a vytápění jsem si zajistil elektrickými olejovými radiátory.

Dále dobíhalo stavební řízení. Dne 18.6.2013 jsem dostal ze SÚ v Mostě výzvu k odstranění nedostatků, potom byla dne 11.9.2013 ta výše jmenovaná schůze. Jak už jsem výše naznačil, tam se to úplně zabetonovalo. Následně jsem dne 24.2.2014 dostal usnesení o zastavení stavebního řízení, na to následovalo dne 7.3.2014 odvolání ke krajskému SÚ, a na konec dne 15.12.2014 došlo ze strany krajského úřadu, k celkovému zamítnutí.

Pokračování:  shrnutí stavebního řízení