Stavební řízení

Jmenuji se Pavel Paluška a se svou ženou jsme se v roce 2012 rozhodli ke změně vytápění v našem bytě. Začalo to vyřizováním stavebního povolení. Jednou z podmínek úřednice na SÚ byl souhlas ostatních vlastníků jednotek v domě. Souhlasy jsem až na pár vyjímek získal a dne 18.10.2012 jsem získal stavební povolení. Nic méně, než povolení nabylo právní moci, všichni co dali souhlas, pak odvoláním dne 5.11.2012, vyjádřili své námitky, a vzali svůj souhlas zpět. Na podané odvolání ze dne 5.11.2012 jsem stavebnímu úřadu odpověděl stanoviskem dne 15.11.2012 v němž jsem dopodrobna odpověděl na argumenty uvedené v odvolání. Dále to dne 15.3.2013 pokračovalo rozhodnutím krajského SÚ v Ústí nad Labem, které už vydané st. povolení zrušilo a vrátilo celou věc k novému projednání na SÚ v Mostě.

V této fázi vznikla patová situace, protože SVJ1 nehodlalo udělit souhlas za žádnou cenu. O tom jsem se na schůzi společenství dne 19.5.2013 ubezpečil požadavkem k předsedovi SVJ1, k jeho předběžnému souhlasu, s příslibem splnění všech podmínek. Hlavní podmínkou bylo přepracování projektu s odvodem spalin místo přes zeď, do komína. To ovšem stojí peníze, a já chtěl mít záruku, že přepracování projektu nebude zbytečné. Na to jsem od předsedy dostal odpověď, že i po splnění všech podmínek, nemusím dostat souhlasné stanovisko.

Od toho okamžiku nemělo smysl dále vyjednávat a snažit se řešit námitky společenství. Přistoupil jsem k náhradnímu řešení. Se stavebním úřadem jsem se dle ust. odst. 3, §108 stavebního zákona dohodl na náhradním řešení. Od plynového vytápění jsem musel ustoupit, a vytápění jsem si zajistil elektrickými olejovými radiátory.

Dále dobíhalo stavební řízení. Dne 18.6.2013 jsem dostal ze SÚ v Mostě výzvu k odstranění nedostatků, potom byla dne 11.9.2013 ta výše jmenovaná schůze. Jak už jsem výše naznačil, tam se to úplně zabetonovalo. Následně jsem dne 24.2.2014 dostal usnesení o zastavení stavebního řízení, na to následovalo dne 7.3.2014 odvolání ke krajskému SÚ, a na konec dne 15.12.2014 došlo ze strany krajského úřadu, k celkovému zamítnutí.

Pokračování:  shrnutí stavebního řízení