Úvod

Tyto stránky vznikly, pro seznámení široké veřejnosti s justiční praxí v tomto státě. Stránky vznikly na základě vykonstruovaného soudního rozhodnutí, ve věci údajného dluhu za dodávky tepla, do mojí bytové jednotky. Komukoliv jsem tento případ doposud vysvětlil, tak nechápal, co se v tomto státě děje. Předem úvodu zdůrazňuji, že žalobci, v našem případě Společenství vlastníků jednička (dále SVJ1), zastoupené předsedou panem Miroslavem Kuželkou, nic nedlužím.

Tento případ je natolik bizarní, že jsem se rozhodl ho publikovat. Zástupce žalobce SVJ1 se při soudních jednáních jednoznačně dovolával slov právního předpisu proti jeho smyslu, zvláště pak ve výkladu vyhlášky 372/2001 a 269/2015, zákona 67/2013, a dalších, které zmíním později. Soudy, jak okresní, zastoupený soudcem Vladimírem Dufkem, tak krajský zastoupený soudci Lenkou Novotnou, Jiřím Krahulou a Tomášem Hodným, s tímto faktem neměly žádný problém. V konečném důsledku byl porušen i článek 2, ústavy České republiky.

(4) Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.

Soudy rozhodly tak, že musím žalobci zaplatit za teplo které jsem neodebral, a to několika násobkem průměru domu. Soudu vůbec nevadilo, že v českém právním systému neexistuje právní ujednání, které by mě zavazovalo platit za něco, co neužívám, a to ještě trojnásobkem průměrné spotřeby, ostatních vlastníků.

Žalobce si prostřednictvím státu, udělal nástroj pro legalizaci a provedení krádeže.

Pokračování:  stavební řízení