Přeskočit na obsah

Realizace změny vytápění bez povolení SVJ

Na základě skutečností, popsaných v předchozích kapitolách, jsem se rozhodl změnit poskytovatele služby i bez souhlasu SVJ. Jak už víme, vlastník jednotky je dle § 1175 Oz. výlučným uživatelem, s právem svobodně spravovat, a stavebně upravovat jednotku, ve které je vlastníkem. Ostatní vlastníci mají to právo stejné. Jsou výlučnými uživateli, s právem svobodně spravovat, a stavebně upravovat jednotky, jen ve kterých jsou vlastníky. To znamená že v jednotkách, ve kterých nejsou vlastníky, to právo nemají. Nemají tedy právo, rozhodovat o změnách vytápění v jednotkách, ve kterých nejsou vlastníky.

Na základě stavebního řízení které vyústilo ve vydání stavebního povolení jsme, v předstihu před začátkem topné sezóny, dělali nějaké přípravné práce. Ty spočívaly v odpojení radiátorů od stupaček v domě a napojení na samostatný etážový rozvod. Etážový rozvod byl zároveň připraven na instalaci plynového kotle. Samostatným etážovým rozvodem jsme si zároveň zajistili i přímé měření spotřeby. Indikátory na radiátorech indikují pouze poměr k celkové spotřebě, bez možnosti zjištění skutečné spotřeby.

18.10.2012, těsně před začátkem topné sezóny, nám bylo vydáno stavební povolení. Po tomto datu se ale SVJ aktivizovalo, odvolalo a začalo dělat obstrukce. Etážový rozvod, místo na plynový kotel, jsme v nadcházející topné sezóně museli provizorně napojit na jednu z odpojených radiátorových přípojek. Kalorimetrickým měřičem tepla (Siemens WFN21), jsme si zajistili měření skutečné spotřeby. Za topnou sezónu 2012-13 jsme spotřebovali 6500 kWh. SVJ nám ale vyfakturovalo 16000 kWh. Důvod pro změnu poskytovatele služby byl opět o něco větší.


Zde musím udělat malou odbočku. Mezi mnoho obstrukcí které mají za úkol mařit změnu vytápění je argumentace o tom, že odpojení radiátorů naruší hydraulické poměry v systému, že systém byl takto vyprojektován a odpojením se celý systém rozhodí, že bude předimenzován nebo poddimenzován, nebo že odpojivší se vlastník bude parazitovat na tepelné bilanci domu a podobně. No, vzhledem k výše zmíněné faktuře za 16000 kWh je to odvážné tvrzení.

Všechny výše jmenované argumenty mají tedy jeden jediný cíl. Celou věc nafukovat a všechny snahy o změnu služby vykreslit zavrženíhodným způsobem.


V topné sezóně 2012-13 stále probíhalo stavební řízení, a obstrukce ze strany SVJ. Jedna obstrukce se stala dne 19.5.2013 na schůzi společenství, kde se celá věc už po několikáté projednávala. Nejvíce vadil vývod turbokotle přes zeď domu. Předseda společenství argumentoval slovy, že vývod je na straně domu kde má ložnici a že nebude v noci dýchat zplodiny z kotle. Podmínkou k souhlasu tedy bylo přepracování projektu do komína. S tím jsem, navzdory tomu že vývod byl vyprojektován v souladu s normou, souhlasil. Nic méně, se změnou projektu jsem po předsedovi požadoval nějakou záruku, v podobě předčasného souhlasu. Přepracování projektu není zadarmo.

Takovou záruku mi předseda odmítl dát, prý že i po změně projektu ten souhlas nemusím dostat.

Schůze se potom zvrtla do emocionální frašky, kde padaly absolutně nekorektní argumenty, až paní Lemonová za souhlasného výkřiku paní Kuželkové, vykřikla že se bojí o život.

Za této situace jsem si uvědomil, že změnit projekt, by byly vyhozené peníze.

Do sezóny 2013-14 jsme přistoupili k realizaci změny poskytovatele. dopisem dne 14.7.2013 jsem o tom informoval předsedu SVJ.

Dne 11.9.2013 byla svolána další schůze. Na ní se SVJ opět vměšovalo do našich vlastnických práv. Společenství se usneslo a zamítnulo nám změnit poskytovatele služby. Ze zápisu  schůze vyplývá že hlavním důvodem k zamítnutí, byl názor pana Ševcovice, ředitele firmy RONICA provádějící rozúčtování v našem domě. Pan Ševcovic byl na schůzi účelově pozván, aby výše popsanými obstrukčními názory ovlivnil hlasování.

Pokračování:  vymáhání neexistujícího dluhu za rok 2013 – 15