Realizace změny vytápění bez povolení SVJ

Na základě skutečností, popsaných v předchozích kapitolách, jsem se rozhodl pro změnu vytápění i bez souhlasu SVJ. Jak už víme, vlastník jednotky je dle § 1175 Oz. výlučným uživatelem, s právem svobodně spravovat, a stavebně upravovat jednotku, ve které je vlastníkem. Ostatní vlastníci mají to právo stejné. Jsou výlučnými uživateli, s právem svobodně spravovat, a stavebně upravovat jednotky, jen ve kterých jsou vlastníky. To znamená že v jednotkách, ve kterých nejsou vlastníky, to právo nemají. Nemají tedy právo, rozhodovat o změnách vytápění v jednotkách, ve kterých nejsou vlastníky.

Na základě stavebního řízení které vyústilo ve vydání stavebního povolení, jsem v předstihu dělal nějaké přípravné práce. Ty spočívaly v přepojení radiátorů ze stupačkového rozvodu, do etážového. Celý rozvod v bytě se tedy dal napájet z jednoho místa, které se dalo měřit přímo v dané zúčtovatelné veličině. Indikátory na radiátorech nic neměří. Na nich jen naskakují impulsy, podle kterých se rozpočítá celkové teplo mezi tak zvané příjemce služeb, bez ohledu na skutečnou spotřebu.

18.10.2012 jsem těsně před začátkem topné sezóny dostal stavební povolení, a SVJ začalo s těmi zmíněnými obstrukcemi. Nezbylo mi tedy nic jiného, než celý etážový rozvod napojit na jednu původní radiátorovou přípojku, jinak bych byl bez tepla.


Zde musím udělat malou odbočku. Mezi mnoho obstrukcí které mají za úkol zmařit změnu vytápění, je argumentace o tom, že odpojení radiátorů naruší hydraulické poměry v systému, že systém byl takto vyprojektován, a odpojením se celý systém rozhodí, a že bude předimenzován nebo naopak a podobně. Celou topnou sezónu jsem napájel 9 radiátorů jednou přípojkou, a nic se nestalo. Nikdo ze sousedů si neztěžoval na nefunkční rozhozený systém.

Všechny výše jmenované argumenty mají tedy jeden jediný cíl. Zvětšit důležitost a váhu všem ostatním obstrukcím.


Nic méně v tuto dobu stále probíhalo stavební řízení, a obstrukce ze strany SVJ. Jednou z nich byla dne 19.5.2013 schůze společenství, na které se celá věc projednávala. Nejvíce vadil vývod turbokotle přes zeď domu. Předseda společenství argumentoval slovy, že vývod je na straně domu kde má ložnici a že nebude v noci dýchat zplodiny z kotle. Podmínkou k souhlasu tedy bylo přepracování projektu do komína. S tím jsem, navzdory tomu že vývod byl naprojektován v souladu s normou, souhlasil. Nic méně, se změnou projektu, jsem po předsedovi požadoval nějakou záruku, v podobě předčasného souhlasu. Přepracování projektu není zadarmo.

Tu záruku mi předseda nedal, prý že i po změně projektu ten souhlas nemusím dostat.

Schůze se potom zvrtla do emocionální frašky, kde padaly absolutně nekorektní argumenty, až paní Lemonová za souhlasného výkřiku paní Kuželkové, vykřikla že se bojí o život.

Za této situace jsem si uvědomil, že změnit projekt, by byly vyhozené peníze.

Přistoupil jsem tedy k realizaci změny vytápění, a dopisem dne 14.7.2013 jsem o tom informoval předsedu SVJ.

Dne 11.9.2013 byla svolána další schůze kde se společenství usneslo o plném zamítnutí mého záměru. Ze zápisu  schůze vyplývá že hlavním důvodem k zamítnutí, byl názor pana Ševcovice, ředitele firmy RONICA, provádějící rozúčtování v našem domě.

Tak si tak říkám, kdo je vlastně vlastníkem naší bytové jednotky, já s mou ženou, nebo sousedi s panem Ševcovicem?

Pokračování:  vymáhání neexistujícího dluhu za rok 2013 – 15