Přeskočit na obsah

soudní jednání dne 19.6.2018

00:00:00 -> 00:20:27  Úvod jednání, předčítání důkazů. Snaha žalobce mást soudkyni, že žalovaní zpochybňují fakt, že dům je napojen na centrální vytápění.

00:20:27 -> 00:37:20  V této části má právní zastupkyně upřesňuje fakt, že dům, který je připojen k CZT, nemusí být zúčtovací jednotkou dle vyhlášky 269/2015 jako celek. Dále vyvrací zažité názory o „povinnosti“ souhlasu ke změně vytápění, v jednotce vlastníka.

00:37:20 -> 01:12:27  V této části jsem diktoval mou reakci na doplnění žaloby, žalobcem ze dne 24.4.2018.

V čase 00:46:21 -> 00:47:50  je zajímavý postoj soudkyně, když mi řekla , že pokud si myslím, že se žalobce dopouští rozúčtováváním tepla na mou jednotku bezdůvodného obohacení, musím to řešit v jiném sporu.