11.8.2015 reakce na odpověď na předžalobní upomínku