1.9.2015_reakce na Vaší odpověď na předžalobní upomínku